نکات طول عمر باتری لپ تاپ و موبایل

تمام ابزار های دیجیتالی عمر های متفاوتی دارند، برای باتری های لیتیوم نیز این موضوع صدق می کند. طول عمر مفید یک باتری با میزان متوسط مصرف دو روز – یکبار شارژ، حدود ۲ سال عنوان می شود. یعنی یک باتری لیتیوم بعد از دو سال ممکن است بتوان از آن استفاده نمود ولی، میزان […]